Meestemmer Lingewaard

Welkom,

Met de meestemmer stemt u 24 keer over voorstellen die de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad zijn behandeld. U kan alleen voor of tegen stemmen, net als in de raad.

Aan het einde ziet u welke partijen de afgelopen vier jaar net zo gestemd hebben als u. Anders dan bij de meeste kieswijzers gaat de meestemmer dus niet over beloftes voor de toekomst, maar over resultaten uit het verleden.

U stemt over voorstellen, amendementen en moties. Een raadsvoorstel komt van het college, als de raad in meerderheid voor is wordt het uitgevoerd. Via een amendement wijzigen een of meer fracties een raadsvoorstel. Met een motie geven een of meer fracties het college een opdracht mee. En bij alles geldt, pas als er een meerderheid is wordt het voorstel, amendement of motie uitgevoerd.

Heel veel plezier met stemmen!